test

30 desember, 2021

Norge er et romland, spesielt operasjon av bakkestasjoner og bruken av data. Den nasjonale utviklingen går videre mot å bygge, skyte opp og operere stadig flere nasjonale satellitter som skal dekke operative behov for overvåking og kontroll av hav og land, nasjonalt, i nordområdene, og globalt. I dag brukes satellitter til å overvåke utbredelsen av is i Arktis, til å lete etter isfjell og oljesøl, til å finne skip og kontrollere fiskeri, til å undersøke avskoging av regnskogsområder og til å telle biler på parkeringsplasser. Bruksområdet er stort og i kraftig vekst.