Nytt styremedlem - Karstein Ringjord erstatter Jan Petter Pedersen

av Yngve Vassmyr, 24 august, 2023
Karstein Ringjord

Karstein har bakgrunn fra Befalsskole og Sjøkrigsskole, i tillegg til studier i psykologi, finansiell analyse, markedsføring og prosjektledelse. Karstein tjenestegjorde som offiser i Sjøforsvaret inntil han i 2018 gjorde et karriereskifte og startet i KSAT hvor han jobbet med forretningsutvikling og salg av jordobservasjonstjenester nasjonalt og internasjonalt, der NICFI Satellite Data Program er det mest kjente prosjektet Karstein har jobbet med hvor han blant annet var salgsleder og prosjekteier. I 2021 påtok han seg rollen som Director Maritime Services, med ansvar for produktutviklingen av KSATs maritime tjenester.

  • Utdannelse:
  • Sjøkrigsskole // Militær ledelse og Nautikk
  • Universitetet i Bergen // Psykologi

Universitetet i Tromsø // Finansiell Analyse og Markedsføringsledelse