Nyheter

25 september, 2023

En stor delegasjon fra Tromsøs næringsliv og kommunale/statlige institusjoner besøkte UD's kontor og utenrikskommiteens leder, Ine S. Eriksen den 21.9.23. Formålet med møtene var å synliggjøre den store aktiviteten som skjer i regi av Tromsø kommunen, UiT - Norges Arktiske Universitet og andre kommunale/private foretak. Vi fikk presentert et stort spekter av pågående aktivitet og planene fremover for å styrke Tromsøs posisjon i landdelen samtidig som vi fremhevet et godt og konstruktivt samarbeid med andre byer og tettsteder i Nord-Norge.

5 september, 2023

Romsatsing i en hel landsdel

Regjeringens millioner til et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø styrker romsatsingen i hele landsdelen.

24 august, 2023

Karstein har bakgrunn fra Befalsskole og Sjøkrigsskole, i tillegg til studier i psykologi, finansiell analyse, markedsføring og prosjektledelse. Karstein tjenestegjorde som offiser i Sjøforsvaret inntil han i 2018 gjorde et karriereskifte og startet i KSAT hvor han jobbet med forretningsutvikling og salg av jordobservasjonstjenester nasjonalt og internasjonalt, der NICFI Satellite Data Program er det mest kjente prosjektet Karstein har jobbet med hvor han blant annet var salgsleder og prosjekteier.

24 juni, 2022

Yngve Vassmyr er ansatt som Daglig Leder for Jordobservasjon Tromsø As. Han har tidligere jobbet 35 år i Olje & Gass industrien i selskaper som Equinor og Subsea 7. Gjennom mange år som leder i store internasjonale selskap og styreleder i Arctic Energy Partners (tidligere Petro Arctic), har han solid erfaring og innsikt i næringslivet, kunnskapsmiljøene og leverandør industrien i landsdelen og landet forøvrig.
Yngve er utdannet ved UiT med en Master/Cand. Scient i Geologi. Han startet i jobben 1.5.22.

30 desember, 2021

Norge er et romland, spesielt operasjon av bakkestasjoner og bruken av data. Den nasjonale utviklingen går videre mot å bygge, skyte opp og operere stadig flere nasjonale satellitter som skal dekke operative behov for overvåking og kontroll av hav og land, nasjonalt, i nordområdene, og globalt. I dag brukes satellitter til å overvåke utbredelsen av is i Arktis, til å lete etter isfjell og oljesøl, til å finne skip og kontrollere fiskeri, til å undersøke avskoging av regnskogsområder og til å telle biler på parkeringsplasser. Bruksområdet er stort og i kraftig vekst.