Møte med UD

av Yngve Vassmyr, 25 september, 2023
Møte med UD

En stor delegasjon fra Tromsøs næringsliv og kommunale/statlige institusjoner besøkte UD's kontor og utenrikskommiteens leder, Ine S. Eriksen den 21.9.23. Formålet med møtene var å synliggjøre den store aktiviteten som skjer i regi av Tromsø kommunen, UiT - Norges Arktiske Universitet og andre kommunale/private foretak. Vi fikk presentert et stort spekter av pågående aktivitet og planene fremover for å styrke Tromsøs posisjon i landdelen samtidig som vi fremhevet et godt og konstruktivt samarbeid med andre byer og tettsteder i Nord-Norge.