Ny Daglig Leder

av Yngve Vassmyr, 24 juni, 2022
Yngve Vassmyr

Yngve Vassmyr er ansatt som Daglig Leder for Jordobservasjon Tromsø As. Han har tidligere jobbet 35 år i Olje & Gass industrien i selskaper som Equinor og Subsea 7. Gjennom mange år som leder i store internasjonale selskap og styreleder i Arctic Energy Partners (tidligere Petro Arctic), har han solid erfaring og innsikt i næringslivet, kunnskapsmiljøene og leverandør industrien i landsdelen og landet forøvrig.
Yngve er utdannet ved UiT med en Master/Cand. Scient i Geologi. Han startet i jobben 1.5.22.